HOLISZTIKUS GYÓGYÁSZAT, MINT ÖNISMERETI ÚT

A holisztika olyan szemléletmód, amely kísérletet tesz a jelenségek eredendő komplexitásának megértésére. Magva az az elképzelés, hogy az egész nem azonos a részek összegével, hanem egy új minőség; továbbá, hogy a részek csak az egészhez való viszonyukban nyernek értelmet.

A betegség a sérült lélek segélykiáltása. A tudatalatti üzenete arról, mi az, amit az ember nem akar megoldani, vagy még nem integrált a felszíni tudatába, mert nem akar vele szembesülni. A természet segítsége ahhoz, hogy az ember EGÉSZsége visszaálljon. A holisztikus szemléletű gyógyítás az embert EGÉSZnek tekinti, feltételezi testének, szellemének és érzelmeinek egységét. A holisztikus szemlélettel gyógyító szakember nemcsak a betegséget, a megbetegedett szervet, vagy testrészt, hanem a beteget gyógyítja.

Minden betegség tünet. Esélyt ad arra, hogy negatív érzelmeink - a félelem, a neheztelés, a kritizálás és bűntudat - egyoldalú beidegződésén az értelem segítségével helyesbítsünk. Ezek a túlsúlyba kerülő negatív érzelmek a kutatások szerint ugyanis gyöngítik a szervezet immunrendszerét, ellenálló képességét és hajlamossá tesznek a legkülönbözőbb megbetegedésekre.

A nyugati orvoslás szemléletmódja

A test egyfajta gépezet.

A test és a szellem egymástól külön állóak.

A betegség állapotának megszüntetésére helyezi a hangsúlyt.

A tüneteket kell kezelni.

Technológia központúság
A diagnózis objektív információkon alapul (a beteg hogylétének statisztikák, kimutatások, teszteredmények alapján történő megítélése).
Az orvosnak érzelmileg közömbösnek és kívülállónak kell lennie.

Az orvos mindentudó tekintély.

Az orvos tartja kezében a beteg egészségére vonatkozó döntéseket.

A holisztikus orvoslás szemléletmódja

A beteg egész személyével kell foglalkozni.

A test és a szellem szoros kapcsolatban állnak egymással.

A hangsúlyt a jó egészség elérésére helyezi.

Az okokat kell kezelni.

Oda kell figyelni a diétára, az életstílusra és a megelőzésre.

Nagyon fontosak a szubjektív információk (a beteg önnön állapotának megítélése).

Az orvos gondolkodása és empátiája kritikus fontosságú, a gyógyulás szempontjából.
Az orvos a beteg társa, partnere a gyógyulási folyamatban.

A beteg dönti el, hogy milyen egészségügyi ellátási formát választ

A holisztikus gyógyítást követők alapelvei:

- Nem ártani.
- A toxikus gyógymódok kerülése, és az emberi test öngyógyító erejének feltámasztása.
- Az embert fizikai, mentális, emocionális és spirituális tényezők egységének tekinti.
- A holisztikus egészségfejlesztő egyfajta tanító, aki arra motiválja az embereket, hogy személyes felelősséget vállaljanak saját egészségükért, elsősorban az életmód tekintetében.
- Legjobb gyógymód a megelőzés.
- Az egészséget mint a fizikai, lelki és érzelmi jóllét állapotát definiálják.

TOVÁBBI OLVASNIVALÓK