I. Bevezetés az Ayurvédába

Az 52 bölcs összegyűlt a Himalája lábánál. Arra kérték a főistent Brahmát, hogy tudassa velük, az emberek hogyan szabadulhatnak meg a betegségeiktől és élhetnek még tovább jó fizikai kondícióban, elérve a spirituális szabadságot, a mokshát. Közös meditációt tartottak és a tudást, amit kértek, megkapták. Később Ayurvédaként írásba foglalták.

Az ayurvéda lett az élet tudománya, tanai szerint az életet az érzékek, a szellem, a test és a lélek együttesen alkotja. Figyelme nemcsak a testre és a fizikai tünetekre korlátozódik, hanem átfogó ismeretekkel rendelkezik a spirituális, mentális és szociális egészségről is. Holisztikus rendszere a test és a szellem erős kapcsolatán alapul. A test és a szellem egymástól elválaszthatatlan egységet alkotnak, a betegség mindig kihat mindkettőre.

A hangsúlyt a megelőző és gyógyító terápiákra és a különféle tisztító és fiatalító technikákra helyezi. Olyan követendő életviteli programot javasol, amelynek részei többek között a jóga, meditáció, hang- és zeneterápia és a megfelelő étrend. Az embert, mint a kozmikus tudatosság egyedi jelenségét elemzi, így személyre szabott kezelési útmutató nyújt. Négy tényezőt vizsgál, amelyek egyformán fontosak minden ember életében: a test, a lélek, a szellem és a pancsamahabhuta ( az öt alapelem).

Az ayurvédikus filozófia szerint minden ember háromféle életenergiából, azaz doshából épül fel. Ezek nevezetesen: pitta, vata és kapha. A három doshából hét alaptípust különíthető el: pitta, vata, kapha, vata-pitta, pitta-kapha, kapha-vata és vata-pitta-kapha. Ezek aránya mindenkinél egyedi
A fogantatás pillanatában eldőlt az alkat és pszichoszomatikus temperamentum kérdése. Ők irányítják a fizikai és szellemi funkciókat, befolyásolják a külső megjelenést, a belső szervek működését, a szellemi képességet, és a temperamentumot. Az ayurveda központi fogalma az egyensúly (prakriti). Fontos a doshák egyensúlyban tartása, egyébként (pl. nem megfelelő étkezés, pihenés hiánya miatt) teret engedünk a betegségeknek.

A testalkat három fő típusához hasonlóan a szellemi alkatot is három kategóriába sorolja. A három elmeállapot tulajdonságai (szattvikus, tamasztikus, radzsasztikus) minden élőlényben változó mértékben vannak jelen. Rád melyik jellemző?

- A szattvikus személy intelligens, érzékeny, jóindulatú és megértő. Jó memóriája van és egyensúlyra törekszik. Nagy a tudásvágya, bár már sok ismeretre tett szert eddig is. Barátságos és udvarias. A jóság vezérli, van hite, igazságos. Egészségtudatos, jó immunrendszerrel rendelkezik. Ritkán betegszik meg, ha mégis, hamar felgyógyul.
- A tamasztikus személy lusta és nemtörődöm, letargikus. Nem tesz valódi erőfeszítéseket sorsának jobbra fordítása érdekében. Kevésbé intelligens. Kerüli a munkát, inkább az evésnek és az alvásnak hódol. Fél az újtól, nem akar változást az életében, viszont aggodalmaskodó. Nehezen kezelhető személy. Nem figyel az egészségére, gyenge az immunrendszere. Keveset mozog. Leginkább pszichés
- A radzsasztikus személy aktív, agresszív, ez átcsaphat féktelenségbe és zavarosságba. Hajlamos uralkodni másokon. Bátor, ugyanakkor féltékeny és néha kegyetlen is lehet. Dinamikus hajtóerővel rendelkezik, folyamatosan keres és törekszik valamire. Ritkán elégedett pozíciójával és javaival, mindig többre vágyik. Ambiciózus és szorgalmas. Nem él tökéletesen egészséges életet, de ha elszánja magát, bármelyik pillanatban képes átállni.

A szattvikus a legtisztább, legfelsőbb elmeállapot. Tisztán szattvikus állapot ritkán létezik, az ayurvéda célja mégis az, hogy ezt megközelítsük. Eszközei a meditációs technikák, a bölcs és erkölcsös életvitel folytatása.

Az öt elem (levegő, tűz, víz, éter/űr, föld) különböző mértékben nemcsak az élőlényekben, hanem minden anyagban is jelen van. Ha az elemek egyensúlyban vannak, a test egészséges. Ha azonban az egység megbomlik, betegségek üthetik fel fejüket.

A Levegő jellemzője a mobilitás és dinamizmus, ő a forma nélküli létezés, a tűz táplálója, az energiák továbbvivője. A Tűz az erő, amely képes az anyagok halmazállapotát megváltoztatni: a szilárdat folyékonnyá, azt pedig légneművé, majd ismét szilárddá alakítani. Ő változtatja az ételt energiává (később lásd Agni, az emésztés tüze). Az érzések, gondolatok, ösztönös reakciók impulzusainak létrehozója. A Víz minden élet alapja, az emberi test 70-80%-át is víz alkotja. Az állandó változást szimbolizálja, feladata a tápanyag, a salakanyag, a hormonális információk szállítása, a test hőmérsékletének szabályozása. Ő a stabilitás nélküli anyag. Az Éter az elem, ahol minden megtörténik. Ő minden anyag forrása és létezésének színtere. A Föld természete a stabilitás, szilárdság, merevség. Hozzá tartoznak a test csontjai, a fogak, a sejtek, a szövetek. Ő felel az állandóságért.

Az öt őselem szoros kapcsolatban van az öt érzékeléssel (levegő-tapintás, tűz-látás, víz-ízlelés, éter-hallás, föld-szaglás).

Az ayurvédikus tudományokat szent szövegek foglalják össze, két alapmű a Szushruta Szamhita és a Csaraka Szamhita. Ez utóbbi leírja, mit is jelent az egészség:

- a három dosha egyensúlyban van,
- az öt érzékszerv megfelelően működik,
- a test sejtjei, szövetei egészségesek, jól működnek,
- az energiacsatornák nyitottak, szabad az energia áramlás,
- a test, szellem és lélek összhangban vannak,
- a salakanyagok képződése is kiválasztása természetes módon és mértékben történik,
- megfelelő az étvágy és az agni (az emésztés belső tüze) optimális.

Az egészség nem pusztán a betegség hiánya, hanem tökéletes összhang a test, a szellem, az érzelmek, a tettek és a környezetünk között. A következő alkalommal megtudhatod melyik dósa milyen arányban létezik benned.


TOVÁBBI OLVASNIVALÓK